Sloopwerken

Sloopwerken

Sloopwerk is vakwerk, soms door de aard van het werk maar ook door de huidige (milieu-)wetgeving is sloopwerk uitgegroeid tot een bedrijfstak waar vakkundigheid een vereiste is.

In de sloopspecialisatie zijn de Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) - aspecten erg belangrijk. Doordat bij alle door ons uitgevoerde werkzaamheden deze aspecten naar voren komen worden hier door ons zeer hoge eisen aan gesteld. Ons werk gebeurt op een uiterst veilige en verantwoorde manier.

Van woningen tot bedrijfspanden of hoge gebouwen: wij kunnen iedere sloopklus aan.

Slopen houdt ook in het verantwoord omgaan met bouw- en sloopafval. Vrijkomende materialen worden op de werkplek gescheiden in verschillende afvalstromen en afgevoerd volgens de wettelijke regels en eisen.
Recyclebare materialen worden afgevoerd naar verwerkingsbedrijven.
Restafval wordt afgevoerd naar een verbrandingsoven of stortplaats.

senhorst-kraan